Informace o kurzu

Délka celého kurzu:

Naši lektoři se Vám budou věnovat 7 víkendů, během kterých absolvujete 150 vyučujících hodin. Z těchto 150 hodin bude 68 hodin teoretická část a 82 hodin praktická část.

Místo výuky:

Teoretická i praktická část výuky probíhá v prostorách TC R.A.K.,z.s. na adrese Česká 56, Beroun. Taneční sály jsou plně vybavené pro tento účel výuky.

Abys mohl/a kurz absolvovat potřebuješ:

1. středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, výučním listem,

2. dosažení 5-ti let taneční praxe (potřeba doložit),

3. dosažení minimálního věku 18 let.

Po absolvování kurzu:

Po absolvování kurzu TRENÉR TANCE bude absolvent v oblasti, která spadá do kategorie taneční sporty, schopen vést lekce tance pro děti, juniory a dospělé. Jeho vzdělání bude ucelené a na vysoké úrovni. Bezpečnost vedení lekcí a další prvky spojené s vedením a vzděláváním veřejnosti je naší prioritou. Příprava lekce, vedení hodiny, práce s hudbou, využívání pomůcek potřebných k výuce, stavba a principy choreografie, komunikace s tanečníky, veřejností a rodiči jsou věci, které Vás na našem kurzu naučíme. Samozřejmostí je umět poskytnout první pomoc.

Forma výuky:

  • Přednáška – účastníci kurzu poslouchají přednášejícího a v případě potřeby kladou otázky k ujasnění probírané látky. Přednášky jsou vedené formou poslechu a interakce.
  • Procvičování – praktické procvičování probrané látky (např. procvičování pomocí prezentace na projekčním plátně, pracovní listy na tématické celky, pracovní listy se zadáním praktických cvičebních úloh)
  • Praxe – odborná část kurzu, kde budou účastníci ukazovat své získané či obnovené dovednosti v praxi po stránce dovednostní a pedagogické. Jak umí požadované praktické věci předvést, jak umí vysvětlit správnost provedení a naučit daný prvek (variaci). Součástí praxe bude i řešení simulovaných situací z praxe.

 

Cookies - nastavení
Copyright © 2013- T.C. R.A.K., z.s. All rights reserved. Created by Marek
-->