Forma závěrečné zkoušky

Obsah, harmonogram a rozsah závěrečné zkoušky (test, ústní zkouška, seminární práce, praktická zkouška):

Forma:

Účastník kurzu má pro získání certifikátu povinnost úspěšně absolvovat písemný test, ústní zkoušku, odevzdání seminární práce a praktickou zkoušku.

Test:

Test bude mít 60 otázek, na které máte časový limit 60 minut. Tyto otázky vybírají vyučující z předmětů, které absolvent projde během studia na hodinách. U každé otázky budou připraveny odpovědi A až F. U každé otázky je jedna odpověď správná, ale v několika případech budé možné, že otázka má i více správných odpovědí. 

Ústní zkouška:

Obhajoba seminární práce na předem vybrané a schválené téma. Uchazeč si vybere téma, které bude libovolné (k oboru studia), ale konzultované se zkušební komisí. Délka obhajoby je cca 15 - 20 minut, kdy komise může pokládat doplňující dotazy nebo může účastníkům klást otázky pro potvrzení, že účastník rozumí danému tématu a oboru.

Seminární práce:

Téma seminární práce je volitelné. Seminární práci bude potřeba odevzdat před začátkem zkoušek.

Praktická zkouška:

Bude založena na ukázce výuky a vysvětlením, jak a proč by takto postupoval. Materiály pro studium Vám poskytneme. A zároveň doporučíme literaturu k nastudování.

 

Copyright © 2013- T.C. R.A.K., z.s. All rights reserved. Created by Marek