Pavel Svoboda


Vyučuje kurzy:

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví


Zkušenosti a kvalifikace:

Komplexní řešení problematiky BOZP a PO

Zabývám se poskytováním služeb v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Jeho hlavním cílem je zajistit smluvním partnerům odbornou podporu při řešení problematiky v oboru. Za klíčové považuje vytvořit pro zákazníka fungující systém, který zajistí bezpečné pracovní prostředí a zlepší firemní kulturu na pracovištích. Aby koncepce bezpečnosti práce a požární ochrany mohla fungovat, je důležité tyto principy vštípit zaměstnancům jako nedílnou součást jejich pracovních povinností. V portfoliu jeho služeb je komplexní řešení problematiky BOZP a PO, včetně zajišťování odborných školení a provádění revizí v oboru.

Galerie

Cookies - nastavení
Copyright © 2013- T.C. R.A.K., z.s. All rights reserved. Created by Marek
-->