Mgr. Jiří Paulů


Vyučuje kurzy:

Metodika a didaktika
Organizace tréninku a činnost lektora
Právo a sport


Zkušenosti a kvalifikace:

člene Prezídia CDO, z.s. a Adjudication committee a PR - CI committee IDO

Vystudoval Politické vědy na Universitě Karlově v Praze. Od studentských let se věnoval problematice spolků a sportovních organizací a způsobům jejich financování.

Jako tanečník a choreograf získal několik titulů Mistra ČR a Mistra Světa v disciplínách CDO/IDO, je certifikovaným trenérem a mezinárodním porotcem IDO.

Již téměr 20 let se věnuje práci funkcionáře v oblasti tance, ať už jako jednatel taneční skupiny Paul Dance, z.s. nebo člen kontrolních a disciplinárních komisí v ČR i zahraničí. Byl také Manažerem pro Legislativu a problematiku grantů a Manažerem departmentu Couple dance CDO. 

Je dlouholetým členem Prezídia CDO a Adjudication committee a PR - CI committee IDO, působí v několika grantových komisích v oblasti sportu.

Galerie

Copyright © 2013- T.C. R.A.K., z.s. All rights reserved. Created by Marek