Mgr. Jakub Hybš


Vyučuje kurzy:

Anatomie a kineziologie
Fyziologie
Sportovní příprava


Zkušenosti a kvalifikace:

Pohybový specialista, diagnostik a sportovní coach.

Pohybový specialista, diagnostik a sportovní coach. Věnuje se Funkční diagnostice pohybového aparátu, specializované rehabilitaci a sportovnímu tréninku. V rámci edukativní činnosti působí jako lektor a přednášející témat spojených se zdravím pohybového aparátu pro laickou i odbornou veřejnost. Je autorem moderní metodiky FMP (Functional Movement Principles) pro propojení fyzioterapeutické, rehabilitační a sportovní péče. Působí jako trenér reprezentantů české republiky a externí konzultant profesionálních klubů a sportovců. Založil a vede vlastní komplexní pohybové centrum, kde ve své praxi pracuje od dětí až po seniorskou kategorii.   

Jakub Hybš je absolventem UK FTVS a držitelem několika českých i zahraničních certifikací. Jeho specializací jsou lidé se závažnými problémy pohybového aparátu, předoperační a pooperační řešení zdravotního stavu pacientů. Ve své specializaci se pak věnuje sportovní přípravě profesionálních sportovců, a to jak v rámci individuální přípravy, tak jako supervizor klubů a týmů působící na vrcholové úrovni. Komplexní přístup k řešení problémů s pohybovým aparátem uplatňuje pomocí diferenciální funkční diagnostiky a následné specifické péče v koordinaci s dalšími odborníky z řad fyzioterapeutů a lékařů. Jako absolvent metodiky prof. Pavla Koláře využívá metodu DNS (Dynamické Neuromuskulární Stabilizace) k propojení primární rehabilitační péče a následné dlouhodobé práce s klienty v opětovném návratu do plnohodnotného života nebo sportovního výkonu. Jeho zálibou je edukační činnost, v níž se uplatňuje jako lektor specializovaných seminářů týkající se například vzdělávání budoucích trenérů, fyzioterapeutů a rehabilitačních lékařů. Mezi jeho hlavní témata patří Preskripce funkčního tréninku, specifika tréninku dětí a mládeže nebo vlastní metodika FMP (Functional Movement Principles). Prostřednictvím svého vlastního komplexního centra se stará a širokou veřejnost a vede tým odborníků, kteří v součinnosti s externími spolupracovníky řeší optimalizaci zdraví i zdravý životní styl.

Galerie

Cookies - nastavení
Copyright © 2013- T.C. R.A.K., z.s. All rights reserved. Created by Marek
-->